Rzeka jak człowiek

Nowa Zelandia jest rajem na końcu świata. Przepiękna natura, tak piękna, że aż nabywa ludzkie prawa. Tak oto na nowej Zelandii pierwszy raz w świecie nieożywiona natura zyskała prawa na równi z ludźmi. Rzeka została uznana za osobę fizyczną.
Jedno z plemion Maoryskich – Whanganui – na wyspie północnej zakończyło swoją 140 letnią walkę, by trzecią co do wielkości rzekę Nowej Zelandii uznać za ich legalnego przodka. W ubiegłą środę setki członków plemienia płakało ze szcześcia, gdy prawo ustanawiające, , że ich święta rzeka staje się równoprawna wobec żyjących istot zostało uchwalone.
Z punktu widzenia członków plemienia rzeka stanowi ich przodka. Włączenie jej do ustawodawstwa jako żywej istoty znosi stosunki własności i zależności do niej. Nie będzie więcej traktowana jako przyroda nieożywiona, która podlega prawom własności. Brak prawa własności wobec przyrody nieożywionej jest typowym podejściem dla ludów tej części świata. Zmiana ustawodawstwa w tej materii po prostu sankcjonuje podejście autochtonicznej ludności do świata go otaczającego. Nowy status rzeki powoduje, że w prawodawstwie nie będzie rozróżnienia między członkami plemienia a rzeką. Każda ingerencja i szkodzenie ekosystemowi rzeki będzie traktowane na równi jako napaść na żyjących członków społeczności.
Jak powiedział minister odpowiedzialny za negocjacje z plemieniem Whanganui, rzeka obecnie posiada prawa i obowiązki jak każdy obywatel Nowej Zelandii. I jest to zwieńczenie najdłuższego procesu negocjacyjnego z lokalną ludnością w całej historii Nowej Zelandii. Nie powiedział on jednak czy rzeka będzie posiadała bierne prawo wyborcze i będzie mogła kandydować w wyborach na premiera tego kraju. Co mogłoby nie być taki złym rozwiązaniem. Co prawda Nowa Zelandia należy do najmniej skorumpowanych krajów na świecie jednak rzeka jako premier byłaby całkowicie odporna na korupcyjne propozycje.
W wyniku negocjacji zostanie ustanowionych dwóch pełnomocników, którzy będą działali w imieniu rzeki. Jeden przedstawiciel plemienia i jeden przedstawiciel rządu.
W tradycji Maoryskiej człowiek jest integralną częścią wszechświata i jest równy każdej jego części, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej. Tak że w tej tradycji ludzie są równi rzekom, morzom czy górom.

Written By

Polak z urodzenia, obywatel świata z wyboru. Osiadły między trzema krajami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *